บทความเกี่ยวกับ: เริ่มต้นใช้งาน

Role ของ Account

ใน Accurately จะมีการแบ่งสิทธิ์ในการเข้าถึงใหญ่ๆ 2 ระดับคือ

Organization ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกๆ Project ใน Workspace

Project-based จะเข้าถึงได้เฉพาะใน Project นั้นๆ

หากดูตามแถบของหน้าเว็บจะได้ดังรูปทั้งนี้ระดับของ Account ยังถูกแบ่งออกเป็น Role ได้อีก 3 แบบคือ Admin, Team Manager, Labelerโดยแต่ละ Role จะมีสิทธิในการเข้าถึง Feature ที่แตกต่างกันดังนี้

OrganizationProject-based

อัปเดตเมื่อ: 18/08/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!