บทความเกี่ยวกับ: การจัดการ Project

การใช้งานระบบ Review

สำหรับ Project ที่ตัวข้อมูลจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการ Label หรือต้องการความแม่นยำในการ Label สูง ท่านสามารถ Review เพื่อวัด Performance ของ Labeler ได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

เลือก Project ที่ต้องการ Review และคลิก REVIEWSระบบจะแสดง List ของรูปที่ถูก Label แล้ว พร้อมกับข้อมูลทั่วไปคือ ชื่อ, Dataset, Labeler, เวลาที่ใช้, วันเวลาที่เริ่ม และสถานะ โดยสถานะแบ่งออกเป็น 4 สถานะด้วยกันคือ Approved, Rejected, Corrected และ - (Unreviewed) ซึ่งจะถูก Export พร้อมกับข้อมูลอื่นๆด้วย ไม่ว่าท่านจะเลือก Format ใดก็ตาม


การ Review สามารถทำได้ 2 วิธีด้วยกันดังนี้

2.1 การเลือก Review ทีละรูป
โดยท่านสามารถเลือก Filter เพื่อกรองเฉพาะรูปที่ตรงตามเงื่อนไขได้ รวมทั้งเลือกจำนวนรูปที่จะถูกแสดงในแต่ละหน้า

ซึ่งเงื่อนไขต่างๆจะมีดังนี้

เมื่อ Filter แล้วขั้นต่อไป ท่านสามารถคลิกที่ชื่อของรูปที่ต้องการ Review

ระบบจะแสดงหน้าต่าง Preview ขึ้นมาดังรูปเพื่อแสดง Label ให้ดูประกอบการตัดสินใจ โดยหากท่านยังต้องการ Review ต่อ ให้คลิกที่ Review

เมื่อคลิกแล้วระบบจะพาท่านมาที่หน้า Review ซึ่งคล้ายกับหน้า Label แต่มีลักษณะที่แตกต่างตามกล่องสีแดงที่วงไว้คือ Progress จะเป็นของการ Review แทน และมี APPROVE/REJECT แทน Submit

หากท่านต้องการแก้ไข Label ท่านสามารถทำได้ในลักษณะเดียวกับการ Label โดยเมื่อแก้เสร็จแล้ว แถบขวาบนจะเปลี่ยนเป็น RESET/SAVE แทน เพื่อให้ท่านเลือกว่าจะรีเซ็ตกลับเป็นแบบเดิม หรือจะบันทึกการเปลี่ยนแปลง (CORRECT) โดยจากรูปจะเห็นว่ากล่อง Label ถูกลบออกเหลือแค่กล่องเดียว


2.2 การ Review แบบ Random
ให้ท่านใส่ % ที่ต้องการ Review โดยเทียบกับ รูปที่ Label เสร็จแล้ว คลิก Submit และคลิก START REVIEW เป็นการเริ่ม REVIEW

ระบบจะพาท่านมาที่หน้า Review คล้ายกับวิธีที่แล้ว แต่เมื่อท่าน Label แล้วระบบจะป้อนรูปถัดไปให้ท่านแบบ Random จนครบตาม % ที่ท่านระบุ

หลังจากท่าน Review รูปแล้ว ระบบจะ Update
สถานะในคอลัมน์ Review
Accuracy ของ Labeler และ Dataset นั้นๆ โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลส่วนนี้ได้ >> อ่าน การวัด Performance ของ Labeler
Accuracy ของทั้ง Project ในหน้า Overview

อัปเดตเมื่อ: 18/08/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!