บทความเกี่ยวกับ: การจัดการ Project

การวัด Performance ของ Labeler

หาก Project ของท่าน ผ่านการ Label และ Review จนถึงระดับหน่ง ท่านอาจต้องการวัด Performance ของ Labeler โดยท่านสามารถทำได้ผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

เลือก Project ที่ต้องการวัด Performance และคลิก PERFORMANCE


ระบบจะแสดง List ของ Member ที่ได้เข้ามา Label ทั้งหมด ไม่ว่าจะ Role ใดก็ตาม พร้อมกับข้อมูล Performance ของ Member นั้นๆได้แก่

DONE, DONE (%) - จำนวนรูปที่ Label ไปทั้งหมด

APPROVED, REJECTED, CORRECTED - จำนวนรูปที่ถูก Review แล้วของแต่ละสถานะ

ACCURACY (%) - คำนวณจาก (APPROVED/จำนวนรูปที่ถูก Review ทุกสถานะ) x 100

DURATION - เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการ Label รูปท่านสารถเลือก Filter จากช่วงเวลา และ Dataset ได้อีกด้วยตามรูป


หรือหากท่านต้องการดู Performance เป็นราย Dataset ท่านสามารถคลิกที่ DATASET ตามรูป ระบบจะแสดง List ของ Dataset ทั้งหมดใน Project นี้รวมทั้งข้อมูล Performance ของ Dataset นั้นๆในลักษณะเดียวกับ Labeler


และหากท่านต้องการตารางข้อมูลเพื่อไปคำนวณต่อ ท่านสามารถคลิกที่ EXPORT PERFORMANCE ทางขวาบน เพื่อ Export เป็น​ csv และ Download ลงเครื่องของท่านได้

อัปเดตเมื่อ: 17/08/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!