บทความเกี่ยวกับ: การจัดการ Project

วิธีการเพิ่ม Member

ท่านสามารถเพิ่ม Member ได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1
วิธีแรกจะเป็นการเพิ่มผ่านแถบ Member Management ด้านซ้าย อย่างไรก็ตามท่านต้องเป็น Admin หรือ Team manager ในระดับ Organization เท่านั้นถึงจะเห็นแถบนี้ >> อ่าน Role ของ account

เข้าสู่ Accurately และคลิกที่แถบ Member Managementจะเข้าสู่หน้า Member Management ซึ่งแสดงรายชื่อ Member ทั้งหมดใน Organization ของท่าน ให้คลิก ADD NEW MEMBER ทางขวาจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ท่านใส่ email ที่ต้องการ invite และเลือก role โดยท่านสามารถ add ได้แค่ account ที่มีลำดับเท่ากันหรือต่ำกว่าเท่านั้นอย่างไรก็ตาม 3 ตัวเลือกข้างบนได้แก่ Admin, Team management และ Labeler จะเป็นการ add ในระดับ Organization หากท่านต้องการ add ในระดับ Project ให้เลือกที่ Project Based จะมีรายชื่อ Project มาให้เลือกว่าต้องการจะ add member ไปที่ Project ไหนและ assign Role อะไรเมื่อเลือกเสร็จแล้ว คลิก invite ในกรณีที่ user ไม่เคยเข้าใช้งาน accurately มาก่อน คำเชิญจะถูกส่งไปที่ email นั้นๆ

ระบบจะกลับมาที่หน้า Member management ท่านจะพบว่า email ของ member ที่ท่าน add แล้ว โดยท่านสามารถเปลี่ยน role หรือ delete member นั้นๆออกจาก Organization หรือ Project ก็ได้

วิธีที่ 2
สำหรับวิธีที่ 2 จะเป็นการเพิ่ม member เฉพาะ Project โดยทุกๆ account ที่ไม่ใช่ Labeler สามารถเพิ่มด้วยวิธีนี้ได้หมด

เข้าสู่ Accurately และเลือก project ที่ต้องการเพิ่ม Labeler จากนั้นจึงคลิกที่แถบ Memberขั้นตอนต่อๆไปจะเหมือน ขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ในวิธีที่ 1 โดยมีข้อแตกต่างเดียวคือการที่ ในขั้นที่ 3 role ที่ท่านสามารถเลือกได้จะมีแค่ 3 role ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระดับ Project เท่านั้น

อัปเดตเมื่อ: 18/08/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!