บทความเกี่ยวกับ: เริ่มต้นใช้งาน

วิธีการ Label รูปภาพ

หากท่านสร้าง Project เสร็จแล้ว และต้องการเริ่ม Label รูปภาพเลย ให้ท่านเข้าไปที่ Project ที่ต้องการ Label และคลิก Start Labelling ดังรูประบบจะพาท่านมาที่หน้า Labelling ดังรูป (ขอยกตัวอย่างด้วย Object Detection)


โดยในแต่ละส่วน จะมีรายละเอียดดังนี้

LABELNAME
ส่วนนี้มีเป็นส่วนของ Object ที่ท่านได้ระบุไว้ในขั้นตอนการสร้าง Project ใหม่ >> อ่าน วิธีการสร้าง Project ใหม่
โดยระบบจะ assign Shortcut Key และสีให้กับแต่ละ Object ตามที่ท่านระบุ ท่านยังสามารถ Search ชื่อของ Object ได้อีกด้วยในกรณีที่มี Object เยอะ

LAYER
ส่วนนี้เป็นส่วนของ Layer ของแต่ละ Object ซึ่งจะระบุจำนวนของ Object แต่ละแบบ พร้อมกับตัวเลขกำกับลำดับ (#1, #2,...) ในกรณีที่รูปนั้นมี Object ซ้อนกันเยอะ ทำให้ Label ได้ลำบาก ท่านสามารถเลือกคลิก icon ลูกตาเพื่อซ่อน Object นั้นๆทั้งหมดหรือเป็นรายชิ้นได้อีกด้วย

Tools

ส่วนนี้เป็นกล่องเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ซึ่งจะประกอบไปด้วย (Shortcut Key และรายละเอียด)
Move/Select (V) ใช้เลือก และย้ายกล่อง Object รวมทั้งยังปรับขนาด และลบได้อีกด้วย
Label (L) ใช้ Label โดยคลิก และเลือก Object ที่ส่วน LABELNAME (หรือจะใช้หมายเลขตาม Shortcut ก็ได้) จะมี Grid ปรากฏขึ้นมาที่ตำแหน่งของ Cursor
Hand (H) ใช้เคลื่อนรูปทั้งรูป หรือย้ายแค่กล่อง Object
Undo (Ctrl+Z, ⌘Z) ยกเลิกคำสั่งล่าสุดที่ทำไป
Redo (Ctrl+Shift+Z, ⌘⇧Z) ยกเลิก Undo

PROGRESS
ส่วนนี้เป็นส่วนที่แสดง Progress ของวันนี้และของทั้งโปรเจ็ค ตามตัวอย่างในรูปหมายความว่า วันนี้ (Today) Account นี้ Label ไปทั้งหมด 2 รูป และทั้ง Project (Overall) มีรูปถูก Label ไปแล้วทั้งหมด 16 จาก 21 รูป

SKIP/SUBMIT
ส่วนสุดท้ายนี้ หากคลิกแล้วระบบจะไปยังรูปอื่น โดยแต่ละปุ่มจะมีรายละเอียดดังนี้
- < ย้อนกลับไปรูปที่ Label รูปที่แล้ว
- > ไปยังรูปถัดไปที่ Label แล้ว
- SKIP เมื่อท่านเจอรูปที่ไม่เหมาะกับการนำไป Train ท่านสามารถคลิกปุ่มนี้เพื่อตัดรูปนี้ออกจาก Label file ได้ โดยระบบจะนับว่าเหมือนท่าน Submit (มี Progress)
- SUBMIT เมื่อท่าน Label จนพอใจแล้ว ท่านสามารถคลิกปุ่มนี้ ระบบจะส่งรูปต่อไปมาให้ท่าน Label

อัปเดตเมื่อ: 18/08/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!