หากท่านสร้าง Project เสร็จแล้ว และต้องการเริ่ม Label รูปภาพเลย ให้ท่านเข้าไปที่ Project ที่ต้องการ Label และคลิก Start Labelling ดังรูประบบจะพาท่านมาที่หน้า Labelling ดังรูป (ขอยกตัวอย่างด้วย Object Detection)


โดยในแต่ละส่วน จะมีรายละเอียดดังนี้

LABELNAME
ส่วนนี้มีเป็นส่วนของ Object ที่ท่านได้ระบุไว้ในขั้นตอนการสร้าง Project ใหม่ >> อ่าน วิธีการสร้าง Project ใหม่
โดยระบบจะ assign Shortcut Key และสีให้กับแต่ละ Object ตามที่ท่านระบุ ท่านยังสามารถ Search ชื่อของ Object ได้อีกด้วยในกรณีที่มี Object เยอะ

LAYER
ส่วนนี้เป็นส่วนของ Layer ของแต่ละ Object ซึ่งจะระบุจำนวนของ Object แต่ละแบบ พร้อมกับตัวเลขกำกับลำดับ (#1, #2,...) ในกรณีที่รูปนั้นมี Object ซ้อนกันเยอะ ทำให้ Label ได้ลำบาก ท่านสามารถเลือกคลิก icon ลูกตาเพื่อซ่อน Object นั้นๆทั้งหมดหรือเป็นรายชิ้นได้อีกด้วย

Tools

ส่วนนี้เป็นกล่องเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ซึ่งจะประกอบไปด้วย (Shortcut Key และรายละเอียด)
Move/Select (V) ใช้เลือก และย้ายกล่อง Object รวมทั้งยังปรับขนาด และลบได้อีกด้วย
Label (L) ใช้ Label โดยคลิก และเลือก Object ที่ส่วน LABELNAME (หรือจะใช้หมายเลขตาม Shortcut ก็ได้) จะมี Grid ปรากฏขึ้นมาที่ตำแหน่งของ Cursor
Hand (H) ใช้เคลื่อนรูปทั้งรูป หรือย้ายแค่กล่อง Object
Undo (Ctrl+Z, ⌘Z) ยกเลิกคำสั่งล่าสุดที่ทำไป
Redo (Ctrl+Shift+Z, ⌘⇧Z) ยกเลิก Undo

PROGRESS
ส่วนนี้เป็นส่วนที่แสดง Progress ของวันนี้และของทั้งโปรเจ็ค ตามตัวอย่างในรูปหมายความว่า วันนี้ (Today) Account นี้ Label ไปทั้งหมด 2 รูป และทั้ง Project (Overall) มีรูปถูก Label ไปแล้วทั้งหมด 16 จาก 21 รูป

SKIP/SUBMIT
ส่วนสุดท้ายนี้ หากคลิกแล้วระบบจะไปยังรูปอื่น โดยแต่ละปุ่มจะมีรายละเอียดดังนี้
- < ย้อนกลับไปรูปที่ Label รูปที่แล้ว
- > ไปยังรูปถัดไปที่ Label แล้ว
- SKIP เมื่อท่านเจอรูปที่ไม่เหมาะกับการนำไป Train ท่านสามารถคลิกปุ่มนี้เพื่อตัดรูปนี้ออกจาก Label file ได้ โดยระบบจะนับว่าเหมือนท่าน Submit (มี Progress)
- SUBMIT เมื่อท่าน Label จนพอใจแล้ว ท่านสามารถคลิกปุ่มนี้ ระบบจะส่งรูปต่อไปมาให้ท่าน Label
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!