บทความเกี่ยวกับ: การจัดการ Project

การ Export Label file

เมื่อ Label Dataset และ Review จนมั่นใจว่า Label ที่ได้มีจำนวนและความถูกต้องตามที่ต้องการแล้ว ท่านสามารถ Export และ Download ลงเครื่องของท่านได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
>> อ่าน การใช้งานระบบ Review

เลือก Project ที่ต้องการ Export และคลิก Export Resultจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ท่านเลือกว่าต้องการ Label file ใน Format ไหนเมื่อเลือกแล้ว คลิก Export Result ระบบจะใช้เวลาประมวลผล เมื่อเสร็จจะมีกล่องแสดงขึ้นมาดังรูปให้ download Label file ลงเครื่องของท่านใน Format ที่เลือกโดยหากท่านเคย Export Result มาก่อนแล้ว กล่องสำหรับ download Label file จะยังคงแสดงตลอดเวลาตามรูปที่ 1 อย่างไรก็ตาม ระบบจะไม่ update Label file นั้นๆให้ นั่นคือทุกครั้งที่ท่านเพิ่ม แก้ไขหรือ Review Label(s) และต้องการ Export ท่านจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่ 1-3 ใหม่เพื่อ update Label file

อัปเดตเมื่อ: 17/08/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!