บทความเกี่ยวกับ: การจัดการ Project

วิธีการเพิ่ม/ลด Dataset ใน Project

สำหรับการเพิ่ม Dataset โดยทั่วไป จะทำตั้งแต่ขั้นตอนการการสร้าง Project ใหม่ (Existing Data) >> อ่าน วิธีการสร้าง Project ใหม่
อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการเพิ่ม Dataset ใน Project เดิม ท่านสามารถทำได้ผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

เข้าไปที่ Project และคลิกแถบ Datasetsท่านจะเห็น List ของ Datasets โดยในแต่ละแถวจะมีชื่อ จำนวนรูปและเวลาสุดท้ายที่แก้ไข มันยังถูกแยกเป็น 2 ส่วนตามรูปSelected Datasets หรือ Datasets ที่ถูกใช้ใน Project นั้นๆ ซึ่งท่านสามารถคลิกกากบาทสีแดงเพื่อลบ Dataset ออกได้

All Datasets หรือ Datasets ที่เหลือใน Workspace ของท่าน ซึ่งท่านสามารถคลิก Select เพื่อเพิ่ม Dataset ได้

โดยทุกครั้งที่มีการเพิ่ม/ลด Dataset ใน Project ท่านจำเป็นต้องกด Submit ซึ่งอยู่ล่างสุดทุกครั้ง เพื่อยืนยันการแก้ไข

อัปเดตเมื่อ: 18/08/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!